Tartak Rudziny

Galeria

NASZA FIRMA

CERTYFIKATY I PARTNERZY

Dbałość o jakość naszych produktów oraz obowiązek dostosowania się do przepisów prawa budowlanego i standardów europejskich przyczyniła się do wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji, w celu uzyskania prawa do używania znaku jakości CE.

Kwalifikacje Klasyfikatora-Brakarza pozwalają na sortowanie drewna, co pozwala nam chronić naszych nabywców przed dostarczeniem wadliwego budulca. Świadomy klient poszukuje wyrobu, który spełnia wymagania jakościowe i prawne. Znak CE stanowi deklarację producenta, że wyrób wprowadzony na rynek spełnia warunki określone w rozporządzeniach dotyczących oceny zgodności. Produkt oznakowany CE to pewność, bezpiecznego i sprawdzonego towaru.

Akty prawne:

  1. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.04_92_881) oraz rozporządzeniami Ministra Infrastruktury (Dz.U.04_198_2041 i Dz.U.04_198_2011) o sposobach deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i znakowania znakiem (CE), obowiązkowe jest posiadanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w/g wymagań zharmonizowanych norm europejskich
  2. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.